tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
A Brew or Beer from Holland. Amstel, Heiniken
Yo Grab me a brouwer
viết bởi Jizinmypants421 28 Tháng bảy, 2010