tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
The Mythical land of Bro's.
Hey Bro, where do you live?

Brova Scotia
Hell Yea!
viết bởi Bronthing 04 Tháng một, 2011