tìm từ bất kỳ, như là ratchet:
 
1.
The Bro king.

typically refering to star wars.
han brolo- We must destroy the brostar it contains brovader, he is like the bro of bros
viết bởi Broseph. 11 Tháng mười một, 2010