tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
A really cool friend who laxes pretty hard.
yo Brovadonmalosavic, you laxin today?
viết bởi Havlax9 04 Tháng ba, 2010