tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
The plain of enlightenment that all Bros hope to reach one day.
Wow..he must have reached Brovana
viết bởi vfgardner 14 Tháng mười hai, 2010