tìm từ bất kỳ, như là half chub:
 
1.
Noun: your asshole
I'm take my foot and shove it up your browie gun!
viết bởi Man in the mirror 02 Tháng mười hai, 2009
1 1

Words related to Browie Gun

ass butt dumper rear turd cutter