tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
Noun: your asshole
I'm take my foot and shove it up your browie gun!
viết bởi Man in the mirror 02 Tháng mười hai, 2009

Words related to Browie Gun

ass butt dumper rear turd cutter