tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A bro that also happens to be your wife.
Come at me, browife.
viết bởi fragiledonotdrop 05 Tháng tư, 2012