tìm từ bất kỳ, như là rimming:
 
1.
Objectively the best residential college at Rice.
Better than Jones.

BSWB
Brown shit we're bad. - Brown College cheer
viết bởi hipsterthe 29 Tháng mười một, 2010