Top Definition
The most kick ass dog in the whole world.
Dude, you wish your dog was like Brutis!
viết bởi kaymohoe 04 Tháng hai, 2010
A badass redneck tht is really racist and likes to get drunk and fight everyone, while yelling racist slurs.
Wow Brutis is the biggest crazy redneck ever.
viết bởi Adi H 14 Tháng tám, 2011
Brother with whom you go way back.
Vic: do you want me to get a taxi for you you're fucking sloshed AY cunt! Emma: no its okay bruti x
viết bởi fra0016 21 Tháng mười một, 2012
name of the penis of all males named Joe. Brutis is the size of a fucking burrito from Chipotle.
hey Joe how is Brutis?
viết bởi toasty21 25 Tháng ba, 2010
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×