tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
A turd that keeps rearing it's ugly head no matter how many times you flush.
Blake is like a bturd. Can't get rid of him no matter how many times I flush.
viết bởi Uncle Boe 14 Tháng mười, 2010

Words related to Bturd

poop bchad president turd