tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
a game played between 2 people usually named garrett, brad, BK, or TJ.
Hey brad wana have a buck sesh tonight? im fired up for some fun!
viết bởi MyNameIsGarrett 29 Tháng một, 2009

Words related to Buck Sesh

24/7 bk brad bucksesh buck garrett sesh tj