Top Definition
To have an excessively large vagina, due to a high amount of sexual intercoarse or being really really bored and sticking phalic objects up there.
Derek: Shelly lied to me, she ain't a virgin!
Raj: How did you find that out?
Derek: She's a got fuckin bucket minge!
Raj: Maybe she's been bored.
viết bởi F meister 11 Tháng năm, 2006
A minge that hangs down like a bucket
'Reeto, i shagged this bird last night, and she had a minge that hung down by her knees' said dave-o
'ah - Ha, she had a bucketminge!' exclaimed john.
viết bởi slick steve 10 Tháng mười một, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×