tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
Way worse than bullshit, it's when nothing else can explain what just happened
I swear that was some buckshit
viết bởi burgerpatty2 16 Tháng ba, 2010