tìm từ bất kỳ, như là sex:
 
1.
Way worse than bullshit, it's when nothing else can explain what just happened
I swear that was some buckshit
viết bởi burgerpatty2 16 Tháng ba, 2010
4 -1
 
2.
viết bởi Herb N. Dictionary 25 Tháng mười, 2002
2 2