Photos & Videos
A treeflower that is preparing to blossom.
Diggity Monkeez: What's up, bud?

Bud: Not much. Here's hoping I don't get eaten by any birds.
viết bởi Diggity Monkeez 11 Tháng ba, 2005
"Bud"
~1. A womans clitorus, the small protrusion. 'to suck on the "bud" gives a woman great delight'
~2. Your friend, 'hey buddy'
~3. short for Budweiser, American beer. "Gimme a bud"
1. Suck the bud as she parts her lips
2. Hi bud
3. "Gimme a bottle o' bud"
viết bởi Ponce 26 Tháng tư, 2005
The clitoris.
She got wild pleasure from touching her bud.
viết bởi Turbotom 26 Tháng ba, 2003
weed, shmoke, budha, dank, green bud, the chronic, kind weed/bud, skunk, red, green, wacky tobacky, grass, cheeba, pot.
I. LOVE. Bud.
viết bởi Kewl bud-dy 03 Tháng mười, 2003
the buds of the marijuana plant. sold for recreational drug use.
viết bởi Nigel Greenhalgh 03 Tháng sáu, 2003
slang term for marijuana
hey dude, lets smoke... you got any buds on you?
viết bởi sara 04 Tháng một, 2003
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×