tìm từ bất kỳ, như là plopping:
 
1.
An Aborigine saying for Penis
Oi Darkdan6 you have a small buddhu
viết bởi buddy 700 27 Tháng một, 2008