tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
Masturbating.
I like to buff the dog of john, chris and robyn.
viết bởi Tops1990 19 Tháng chín, 2010