tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Refering to a very athletic or muscular chick.
Hey look at that Buff Twat walkin out of the gym.
viết bởi Team T.I.U. 03 Tháng năm, 2010