tìm từ bất kỳ, như là spook:
 
1.
A complete and total dumbfuck.
Babbler is an example of a Buff Unicorn.
viết bởi Haloofthesun 16 Tháng một, 2011