tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
Term used for tank tops, tight shirts, and or sleeveless shirts.
Slug lets go to walmart and get some buff shirts, mine keep ripping cuase i keep flexing for these sluts.
viết bởi Roach1er 02 Tháng mười một, 2010