tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Yet another euphemism for (male) masturbation.
"I buff the musket almost daily."
viết bởi BackInBlack60 22 Tháng năm, 2009