tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Something or someone that is amazingly hot, sexy and buff.
You are a buff-ting-a-ling

Oh my god .. Have you seen that Prashant ... He's a buff-ting-a-ling !!!!
viết bởi NO88 29 Tháng ba, 2011