Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Getting your dick sucked.
Niggas were gettin straight buffed off by dumb white bitches!
viết bởi Money Mikey 06 Tháng một, 2008
4 4

Words related to Buffed Off:

buff head mike money off