tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
where you think someone is fit or sexy
Bex:OMG that boy is well Buff
Vikki: OMG really
Bex: oh yeah what a bufftin
viết bởi BexBex 29 Tháng năm, 2007

Words related to Bufftin

buf buff bufftins bufftinz