tìm từ bất kỳ, như là eiffel tower:
 
1.
a spanish noun that can be used to describe anything.
what the buftar is that on clints face?
viết bởi Terry J Rhodes 02 Tháng mười hai, 2007