tìm từ bất kỳ, như là fuck boy:
 
1.
a throw the towel in phrase,
Bugger this, i'm off to the pub
viết bởi jaffaw 15 Tháng bảy, 2009

Words related to Bugger this

bugger buggerations darn sod sod off