tìm từ bất kỳ, như là pussy:
 
1.
Jodie Marsh's Nose, as described by Jordan
Jodie Marsh has got a nose like a builders Elbow
viết bởi MadMatt74 11 Tháng năm, 2004