tìm từ bất kỳ, như là the eiffel tower:
 
1.
Having vaginal intercourse with a woman of Filipino ethnicity.
"Man I sure enjoyed that girls buko pie."
viết bởi ssgoten7489 09 Tháng mười, 2011