tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
When a bull has been running too much, and sneezes its "schnogies" on you.
DUDE. that bull just sneezed Bull schnogies all over me!
viết bởi lawl123456789 15 Tháng mười hai, 2010