Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Beyond a good time
The day that res got Bullshit fun was the day Alex, Steve, John, and Liam made a home-made slip n' slide after uni exams.
viết bởi Johnno2302 12 Tháng mười, 2008
0 1

Words related to Bullshit fun:

bullshit fun good home-made time