Top Definition
wasting time; clownin around
Nigga get yo sweet ass over here nigga quit bullshittin... we gotta dip outta here joe.
viết bởi 74-BOSS 09 Tháng tám, 2005
A common response to the age-old question, "What the fuck are you doing?" or in slang terms, "Fuck you doing?"
Man 1: Hey dude, fuck you doing?
Man 2: Bullshittin'
#what the fuck are you doing #fuck #shit #bullshit #dicking around
viết bởi WebMoses 14 Tháng tư, 2010
juss having meaningless conversation with ppl that r more intelligent then that
yo lets bullshit
viết bởi yello 04 Tháng một, 2004
To fuck around. To Say something to someone that ain't true.
Person 1: I Had sex with your sister last night.

Person 2: WHAT THE FUCK!?

Person 3: Haha Man I'm just Bullshittin'
viết bởi MIATCH 11 Tháng mười một, 2003
what martha stewart said when she heard she was going to prison.
martha stewart: "u BULLSHITTIN'! for lying?!"
#bullshittin #bullshittin' #bullshitting #bull-shitting #bull-shittin'
viết bởi marvin, 10 Tháng mười, 2006
To be extremely angry. see pissed
When I told John I had nicked his new BMW, he was bullshittin' mad.
#angry #mad #upset #pissed #furious
viết bởi signull 12 Tháng mười, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×