tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
A very sharp and painful poo
that was a smelly bum flint
viết bởi Rizk 03 Tháng tư, 2011