tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Another euphemism for anal sex
Bro: How'd it go with Sarah last night?

Bro 2: Had some major bum rutting

*high five*
viết bởi GiantCake 04 Tháng mười hai, 2011