Top Definition
The act of having up to 4 companions accompany you in the process of forging a "rhyme" of sorts, after the hour of 12:00am
Get your Reach outta my Xbox! you Bumdingles!
viết bởi The Vanishing Deductible (c) 17 Tháng chín, 2010
1.)Poop that gets stuck in the bum hairs in little round balls at the ends.

2.) A pice of shit annoying person that follows you around and seemingly clings to you.
1.)Sue diden't wipe well and now she has bum dingles.

2.) Ricky go away and stop being such a bum dingle.
viết bởi Ceassa 23 Tháng chín, 2004
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×