tìm từ bất kỳ, như là fleek:
 
1.
Slang for faeces.
"Dude, check out the major bumfish in the toilet!"
viết bởi frankthefish 07 Tháng tám, 2009
 
2.
a cross between a backside and a fish.
man, you are a bumfish
viết bởi acidrik 10 Tháng mười, 2007