tìm từ bất kỳ, như là fap:
 
1.
A term for,doing nothing,fucking around,goofing off.
With no work to do,the guys spent the day bumping dickheads.
viết bởi desantism 25 Tháng bảy, 2004