tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
another word for calling somebody gay
' your such a bumrader!'
viết bởi paige11 13 Tháng mười, 2011