tìm từ bất kỳ, như là cunt:
 
1.
The phallic device used to slam into one's browneye.
You fags wanna play some bun darts?
viết bởi Scahbonie 13 Tháng mười, 2003
 
2.
The phallic device used to slam into one's browneye
"You fags wanna play some bundarts?"
viết bởi Butters16 21 Tháng mười hai, 2006