tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
The act of being terific like a burger.
Gurpreet, that burger was burgerific!

My score on that test was burgerific!
viết bởi Arab Unit 28 Tháng mười một, 2003