tìm từ bất kỳ, như là thot:
 
1.
a semi erection caused by sitting on a vibrating bus seat all day
she's so hot i've got a bus drivers knob
viết bởi half baked Jake 05 Tháng sáu, 2010