tìm từ bất kỳ, như là sweetest day:
 
1.
A bush cave is a term to describe a unshaved vagina
That girl has a massive bush cave!
viết bởi mudvayne558 26 Tháng mười hai, 2009

Words related to Bush Cave

vagina bush hairy pussy unshaved