tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
A nickname given to the emu by rural farmers and country folk of australia
Hey Shazza, the bloody bush chooks got into the paddock again.
viết bởi Pup77777 13 Tháng chín, 2011