tìm từ bất kỳ, như là usuratonkachi:
 
1.
When you fuck a girl until all she wanna do is lay down, and sleep.
Oh my god, do u see Brittanys skirt
I wanna bust it down so bad
No rubber?
Hell yea
viết bởi JOEY DANZA 20 Tháng sáu, 2008