Top Definition
a musical producer that is hugely successful
B Diddy
punk rocker
goth rocker
hair rocker
hard rocker
Alt rocker
that producer at sony music is a butch walker
that concert rocked with B Diddy
that punker rocks like Butch Walker
that goth rocks like Butch Walker
Journey rocks like Butch Walker
Jagger got his moves like Butch Walker
#b diddy #music #producer #goth #punk #alt #hair #rock
viết bởi SteveW 23 Tháng chín, 2005
1. A singer/songwriter
2. A woman with a very manly walk.
1. "Oh my god you guys it's Butch Walker!"
2. "Hey man, that chick has a butch walker..."
viết bởi Butch Walker 11 Tháng năm, 2005
kick ass songwriter/singer

was in the best band ever , Marvelous 3
i love butch walker *nod*
#marvelous 3 #songwriter #singer #butch #walker
viết bởi jessica 20 Tháng tư, 2006
Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×