tìm từ bất kỳ, như là blumpkin:
 
1.
An awkward situation
When I saw the hangover with my dad it was a real BC (butt clencher)
viết bởi John Thelampguy 02 Tháng hai, 2011