tìm từ bất kỳ, như là wyd:
 
1.
When you're sick, or have a lot of fibre. You make Butt Slushie.
Dude, you okay?
Yeah, I made Butt Slushie like russian sled dog.
viết bởi Da Shifman 13 Tháng mười một, 2013