tìm từ bất kỳ, như là swag:
 
1.
I've been buttering my elf at the library.
viết bởi Vuljatar 06 Tháng một, 2012