Top Definition
1) An abnormal amount of hair in the butt area.

2) Anyone or anything that has the aforesaid abnormal amount of hair in the butt region.
1) " wow did you see anthony's buttstache? it is soooo nasty."

2)" holy macaroni, chris is one giant buttstache."
viết bởi S-Trip 23 Tháng sáu, 2007
4 more definitions
When the hair in your ass crack is so long, it looks like a mustache.
Hey, Nice Buttstache!!!
viết bởi Scat-lover 25 Tháng tư, 2004
The collection of hair around and atop the asshole. Forming a moustache of sorts on the butt.
"Damn bro, nice buttstache."
viết bởi labia lightnin 03 Tháng một, 2007
A hairy, unkept bum.
That girl should not be wearing a thong at the beach, she obviously hasn't waxed her buttstache in months.
viết bởi sara r. 08 Tháng tám, 2005
Similar to a moustache, but instead of being on a mans upper lip a 'butt-stache' is the patch of hair found just above a mans butt crack.
quote "baby, you gotta shave your butt-stache"
viết bởi Joe Magnuson 05 Tháng tư, 2007

Tin thường nhật

Vui lòng cho biết email của bạn để nhận Từ vựng của Urban mỗi sáng nhé!

Địa chỉ daily@urbandictionary.com sẽ gửi thư cho bạn. Chúng tôi cam kết sẽ không để xảy ra tình trạng gửi thư rác vào hộp mail của bạn.

×