tìm từ bất kỳ, như là ebola-head:
 
1.
A phrase to tell someone to hurry up and buy it already.
OMG! Buy now brown cow.
viết bởi JohnCh 05 Tháng sáu, 2010