tìm từ bất kỳ, như là tribbing:
 
1.
Slang for pot in South Jersey.
AKA Buzz, Re-myrtle, Bill Bellamy, Buddha, etc, etc.
Meep: Hey Big Old do you want to go buzz brümp down at the pit?

Big Old: Sounds good.
viết bởi Meep Mop 10 Tháng mười, 2005

Words related to Buzz brümp

ganja herb hydro pot weed