Theo dõi Vietnamese
tìm từ bất kỳ, như là yeet:
 
1.
Slang for pot in South Jersey.
AKA Buzz, Re-myrtle, Bill Bellamy, Buddha, etc, etc.
Meep: Hey Big Old do you want to go buzz brümp down at the pit?

Big Old: Sounds good.
viết bởi Meep Mop 10 Tháng mười, 2005
6 5

Words related to Buzz brümp:

ganja herb hydro pot weed