tìm từ bất kỳ, như là bukkake:
 
1.
Caca chicken is the kind of chicken that you like to caca.
Caca chicken on yo neck yo!
viết bởi Heather Lynn Bitch 31 Tháng ba, 2007

Words related to CACA CHICKEN

caca chicken face on yo